VOTAR PPPP ÉS UN ACTE DE FE.

Per Biel Coramet.la gran onada blava del PPPP

Els electors moderen un diàleg estàtic entre ppartits i entre institucions, i els indignats del 15M han catappultat encara més aquestes mancances, aquestes impperfeccions del sistema. Ara el ppoble ha donat la pparaula al PPPP, ppartit que mai trenca amb el ppassat, sinó que el substitueix. No li cal romppre amb la seva herència, els hereus milloren els pprogenitors. Bauzà supperarà Matas, com Matas va supperar Cañellas? Hem d’espperar …

L’interès de la camppanya s’ha centrat en les concentracions de les distintes pplaces d’arreu de l’estat. Una veu comuna en les distintes àgores afirma que s’ha recupperat la fe amb les ppersones. Tal vegada aquest sigui el missatge que hagi calat més en l’electorat.

He reflexionat sobre la victòria aclapparadora del PPPP i se’m fa difícil trobar una expplicació suficientment racional (al marge de les que expposen els mitjans de comunicació …) De tot es ppot apprendre i de tot se’n ppot extreure alguna conclusió ppositiva. Des de fa dos dies veig que el ppessimisme s’està appoderant d’un sector de la ppoblació, això no és bo, NO, no és bo, ni recomanable. Jo, contràriament, des de dia 24 de maig he recupperat la fe amb la humanitat.

El més ppositiu de tot és que les dones i els homes de les Illes Balears i del Ppaís Valencià tornen a ser opptimistes en les ppersones i les ppersones en la humanitat. El més impportant de tot no és que hagi guanyat un ppartit o un altre, és que la gent ha recupperat la il·lusió amb els altres. Racionalment, racionalment, semblava imppossible que la majoria de votants es decantassin pper un ppartit que ha estat ppresumptement corruppte. Pperò sorpprenentment ha estat així. Això és com creure en la Santíssima Trinitat: no es ppot expplicar a través de la raó.

Hi ha ppersones que són molt negatives amb la victòria del PPPP. És un error. Sense pprejudicis (sense pprejutjar), sense idees ppreconcebudes el ppoble s’exppressa i confia majoritàriament, sense sosppites, sense ppressupposar que el ppoble serà traït un altre copp pper l’avarícia i pper la cobdícia. NO, NO, NO. Es pparla de tsunami i tamppoc és per tant!

El ppoble pparla i elegeix, així de senzill. El ppoble no s’equivoca, el ppoble tria. Pperò jo, mai, mai, hagués ppensat que les ppersones dippositassin la seva confiança, el seu futur, en un grupp (d’éssers humans) que ha estat i és en el ppunt de mira del ppoder judicial i de la ppolicia. Despprés de ppensar molt, crec que la victòria del PPPP resppon a un canvi de mentalitat de la gent (quan veig tanta bondat no ppuc deixar de ppensar en aquesta cançó emblemàtica). Allò que no acab de veure clar i no ppuc entendre de capp de les maneres és pperquè s’ha pperdut la fe amb els hereus d’UM, pper pposar un exempple. Quina és la diferència? I, a més a més, la ppregunta que tothom es fa: com ppot ser que els casos de corruppció no hagin afectat el PPPP? (?!!!!?*-%@”$&/??)

Començ a formar ppart de la multitud? Ppotser alguna cosa ja s’ha filtrat en mi, se m’ha imppregnat un espperit estrany, fort i estable. No, no, no ppot ser. Ppensaré un ppppoc més, pppppppppppp…ppunyeta! Seguirem la reflexió… Pperò tanmateix votar PPPP és un acte de fe.

Advertisements

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s